Algemeen:

U mag deze web site niet gebruiken of benaderen zonder dat U instemt met de onderstaande voorwaarden en condities.

Gebruik van deze web site constitueert uw acceptatie van deze voorwaarden en condities en U vrijwaard Peter van de Kerkhof, ondergeschikten, dochter bedrijven, aangeslotenen, aannemers, leveranciers, agenten, gelieerde en werknemers van elke vorm van aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van deze web site of andere materialen, informatie, opinies of voorstellen die zich hierin bevinden.

privé gegevens:

Peter van de Kerkhof respecteert de privé gegevens van de gebruikers die deze site bezoeken. Er worden geen pogingen ondernomen om bezoekers te identificeren zonder dat zij hiervan in kennis worden gesteld. De volgende beleidslijnen worden toegepast op alle web pagina's die door Peter van de Kerkhof beheerd worden.

  • Wanneer een bezoeker pagina's bekijkt op deze web site, dan zal onze web server automatisch sommige hardware/software instelling opslaan. We verzamelen deze globale gegevens om te onderzoeken welke pagina's bezocht worden. De meeste gegevens worden automatisch vastgelegd door onze web server software. Deze informatie wordt verzameld alleen maar voor statistische doeleinden en wordt niet gebruikt om personen te identificeren.
  • Eens in de zoveel tijd, kan ik een gebruiker vragen om zijn e-mail of post adres te verstrekken om een enquête te houden of om extra diensten aan te bieden (b.v. Abonnement op een tijdschrift, informatie over tentoonstellingen/shows of een e-mail nieuwsbrief). Telkens voordat een bezoeker ge´dentificeerd wordt zal ik de reden voor het verzoek duidelijk maken voordat om de informatie verzocht wordt. Natuurlijk kan zo een verzoek gehonoreerd of genegeerd worden.
  • Als U zich abonneert op b.v. een nieuwsbrief, dan zult U ook alleen maar die nieuwsbrieven ontvangen waarop U een abonnement heeft. U zult geen andere post ontvangen dan die waar U uitdrukkelijk om heeft verzocht
  • Uw (e-mail) adres zal niet verkocht of verstrekt worden aan anderen.

Eigendomsrechten:

Het materiaal dat getoond wordt op deze Web Site, inclusief en zonder beperking van alle redactionele materialen, informatieve teksten, fotoĺs, illustraties, kunstwerken en andere grafische materialen, en namen, logos, bedrijfsnamen en service merken, zijn het eigendom van of Peter van de Kerkhof of andere licentiehouders en zijn beschermt met copyright, bedrijfsnaam en andere eigendom rechten. Elk van deze mag getoond en afgedrukt worden alleen maar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. U bevestigt deze niet te reproduceren, door-te-sturen, te distribueren, te ontleden, te verkopen, te publiceren, te verzenden of verspreiden naar anderen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Peter van de Kerkhof of andere betrokken licentie houders.

Niets van wat zich hier bevindt zal geconstrueerd worden als as conferring by implicatie, uitsluiting of anders van elke licentie of recht onder elk patent of merknaam van Peter van de Kerkhof of anderen in relatie met deze informatie, data, produkten en services.

Het gebruikt van mij logo als referentie door bv een link naar deze web site is toegestaan. Maar voor een mogelijk gebruik, moet Peter van de Kerkhof vooraf toestemming verlenen.

Aansprakelijkheid:

Deze Web Site en de informatie, namen, afbeeldingen, plaatjes, logo's en iconen betreffende of gerelateerd aan Peter van de Kerkhof en gelieerde produkten en services is beschikbaar gemaakt "zoals het er staat" en op een "als beschikbaar" basis zonder vertoog, steun of aantekening en zonder garantie van enig soort, of het nu vermeld is of ge´mpliceerd, inclusief, maar niet beperkt tot impliciete garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke doelstelling of or non-infringement.

In geen enkel geval zal Peter van de Kerkhof of een van zijn , ondergeschikten, dochter bedrijven, aangeslotenen, aannemers, leveranciers, agenten, gelieerde en werknemers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, inclusief en zonder enige beperking speciaal, direct, indirect of daaruit volgende schade, of welke schade dan ook, dat het gevolg is van toegang hebben tot, gebruik maken van, of de onmogelijk om te toegang te krijgen tot deze web site en het gebruik van materiaal, informatie kwalifikaties, voorstellen of gegevens die op deze web site beschikbaar zijn.

Verantwoordelijkheid:

In deze web site kunnen publikaties voorkomen die technische incorrect zijn of typografische fouten bevatten, die nog gecorrigeerd zullen worden. Maar ook periodieke aanpassingen worden om de zoveel tijd doorgevoerd op de informatie in deze web site aanwezig. Al deze aanpassingen en veranderingen zullen aan deze web site worden toegevoegd op een moment dat Peter van de Kerkhof vindt dat het daar voor geschikt is.

Peter van de Kerkhof mag ook op elk tijdstip veranderingen, verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen, in deze voorwaarden en condities, de informatie, namen, afbeeldingen, plaatjes, logos and iconen die getoond op deze web site en services waarna gerefereerd wordt, met of zonder kennisgeving vooraf.

Deze web site kan links en/of referenties bevatten naar andere web sites. Het Internet wordt onderhouden door duizenden sites overal op de wereld, de informatie, namen, afbeeldingen, plaatjes, logos and iconen die benaderd worden, kunnen buiten de grenzen van deze web site liggen en kunnen gaan over informatie waarover Peter van de Kerkhof geen zeggenschap heeft. Daarom zal, Peter van de Kerkhof geen verplichting hebben of verantwoording nemen betreffende enige inhoud die afgeleid is van, of benaderd is binnen, door of buiten deze web site.

U stemt toe geen informatie toe te voegen, te veranderen, te vervormen of verbeteren, gedeeltelijk of kompleet, die getoond wordt door Peter van de Kerkhof in deze Web Site.

Hoofdmenu

English